Home > Products > PAKEJ AIDILADHA (PENJARA LELAKI KAJANG SAHAJA) > SET 1 AIDILADHA (RM60) - PENJARA LELAKI KAJANG SAHAJA - TARIKH TUTUP ONLINE 19 JUN 2024
SET 1 AIDILADHA (RM60) - PENJARA LELAKI KAJANG SAHAJA - TARIKH TUTUP ONLINE 19 JUN 2024
enlarge

SET 1 AIDILADHA (RM60) - PENJARA LELAKI KAJANG SAHAJA - TARIKH TUTUP ONLINE 19 JUN 2024

Add to Compare
RM60.00  
Item details
SKU: 60 Aidiladha Lelaki Kajang

Stock: Stock available


  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

UNTUK PENJARA LELAKI KAJANG SAHAJA DAN TERTAKLUK KEPADA TERMA & SYARAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pembelian ini terbuka kepada semua banduan di Penjara Lelaki Kajang

- Pembelian haruslah berasingan dengan invoice bulanan

- Tiada had pembelian untuk pakej ini akan tetapi pembelian hanya dibenarkan sekali sahaja

- Tarikh tutup pembayaran adalah 19 Jun 2024